ứng viên hiện có

 • Phạm Đào Cao Đại học Công nghệ Điện tử   29-09-2023

  chưa có việc làm
 • Phạm Đinh Minh Thư Đại học Tài chính - Ngân hàng  29-09-2023

  Năng động nhiệt huyết
 • Đào Duy Long Đại học Công nghệ Điện  29-09-2023

  Cầu tiến, nhanh nhẹn
 • Hà Thị Bích Phượng Đại học Tài chính - Ngân hàng  29-09-2023

  Hoà đồng thân thiện dễ thích nghi
 • Lâm Mỹ Duyên Đại học Ngoại ngữ  29-09-2023

  Nhanh nhẹn ,nhiệt tình
 • Lê Thị Như ý Đại học Quản trị kinh doanh  29-09-2023

  - 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí cách kênh mạng xã hội cho doanh nghiệp
 • Trần Thuý Vi Cao đẳng Thương mại du lịch  29-09-2023

  Thoải mái thời gian
 • Dương Chí Hiếu Đại học Công nghệ thông tin  29-09-2023

 • Đàng Thanh Vũ Cao đẳng Công nghệ Điện  29-09-2023

  Vui vẻ hòa đồng
 • Đàng Thanh Vũ Cao đẳng Công nghệ Điện  29-09-2023

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến