ứng viên hiện có

 • Trần Văn Tuấn Cao đẳng Công nghệ Điện  12-04-2024

 • Nguyễn Thị Mỹ Linh Đại học Hoá học  12-04-2024

  Mỹ Linh , sinh năm 1998. Người có trách nhiệm công việc
 • Nguyễn Hồng Huy Hoàn Đại học Nhiệt - Lạnh  11-04-2024

  Tốt nghiệp đại học chuyên Ngành kỹ thuật Nhiệt Lạnh
 • Trần Thanh Tùng Đại học Luật  11-04-2024

  Học hỏi không ngừng
 • Lê Hữu Phú Thông Đại học Nhiệt - Lạnh  11-04-2024

 • Ngô Nhật Linh Đại học Công nghệ Điện tử   11-04-2024

  Là người ham học hỏi
 • Nguyễn Văn Minh Đại học Công nghệ Điện  11-04-2024

  hòa đồng, nhiệt tình, cần cù chịu khó.
 • Phan Thị Mỹ Kim Đại học Luật  11-04-2024

  Không
 • Nguyễn Đình Nhật Đại học Luật  11-04-2024

  Yêu thích công việc ham học hỏi.
 • Võ Lê Đức Tiên Đại học Nhiệt - Lạnh  11-04-2024

  HÒA ĐỒNG THÂN THIỆN VUI VẺ
Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến