ứng viên hiện có

 • Lê Bảo Ninh Cao đẳng Khác  22-06-2022

 • Lê Thị Thanh Hà Đại học Khác  21-06-2022

  Thực tập sinh thiết kế đồ họa
 • Nguyễn thị Ngọc Ánh Đại học Quản trị kinh doanh  20-06-2022

  Tôi là sinh viên năm 3 trường Đại học Công Nghiệp Thành...
 • Đoàn Thanh Nguyên Đại học Công nghệ thông tin  14-06-2022

  Về Mobile gồm 3 Project trên lớp: + Ứng dụng Foody : Java + Webservice(php) +...
 • Nguyễn Phước Sang Đại học Công nghệ thông tin  14-06-2022

 • Nguyễn Thị Thanh Loan Đại học Quản trị kinh doanh  13-06-2022

 • Trần Thị Mỹ Tiên Đại học Quản trị kinh doanh  13-06-2022

  Tư vấn sản phẩm Nhân viên thu ngân Quản lý đơn hàng
 • Hà Văn Hải Đại học Tài chính - Ngân hàng  13-06-2022

 • Nguyễn Năng Anh Đại học Công nghệ thông tin  08-06-2022

 • Trần Anh Minh Đại học Công nghệ Điện  08-06-2022

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến