ứng viên hiện có

 • Lê Thị Kiều Ngân Đại học Luật  01-10-2023

 • Võ Thành Đạt Đại học Công nghệ thực phẩm  30-09-2023

  Không
 • Nguyễn Duy Bách Đại học Công nghệ thông tin  29-09-2023

 • Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Đại học Thương mại du lịch  29-09-2023

  Vui vẻ
 • Phạm Nhật ánh Đại học Quản trị kinh doanh  29-09-2023

  Chuyên càn, chủ động trong công việc
 • Huỳnh Ngọc Anh Đại học Công nghệ thực phẩm  29-09-2023

  Sinh viên khóa đại học 14, mong muốn làm việc đúng chuyên ngành
 • Phạm Đào Cao Đại học Công nghệ Điện tử   29-09-2023

  chưa có việc làm
 • Phạm Đinh Minh Thư Đại học Tài chính - Ngân hàng  29-09-2023

  Năng động nhiệt huyết
 • Đào Duy Long Đại học Công nghệ Điện  29-09-2023

  Cầu tiến, nhanh nhẹn
 • Hà Thị Bích Phượng Đại học Tài chính - Ngân hàng  29-09-2023

  Hoà đồng thân thiện dễ thích nghi
Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến