ứng viên hiện có

 • Phạm Xuân Phương Đại học Công nghệ Điện tử

  Năng động
 • Trần Hữu Đại học Công nghệ Điện

  kiên trì,ham học hỏi,có tinh thần cầu tiến
 • Nguyễn Trần Kim Diệu Đại học Quản trị kinh doanh

  Có kinh nghiệm làm Sale, PG cho các công ty như : Công Ty TNHH...
 • Nguyễn Thế Phú Đại học Công nghệ Điện tử

  Em có khả năng về máy tính và các phần mềm soạn...
 • Đặng Tiểu Linh Đại học Kế toán - Kiểm toán

   Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, doanh thu, chi...
 • Cù Mỹ Trinh Đại học Luật

  Em đang là sinh viên chưa có kinh nghiệm nên muốn đi làm...
 • Nguyễn Quốc Cường Đại học Hoá học

 • Nguyễn Thị Hằng Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Là sinh viên cao đẳng đã đi làm được 2 năm với công...
 • Nguyễn Viết Trí Đại học Ngoại ngữ

 • Phạm Quốc Phong Đại học Công nghệ Điện

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến