ứng viên hiện có

 • Phạm Thị Phương Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Là một con người hoạt bát, linh hoạt trong mọi công việc, biết...
 • Đào Bình Minh Đại học Công nghệ thông tin

  Đã từng làm công việc part time tại Thegioididong.com
 • Nguyễn Vương Bảo Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Ham học hỏi, chịu khó, nỗ lực trong công việc
 • Phan Mạnh Lâm Đại học Công nghệ thông tin

  làm các dự án quản lý thư viện, quản lý cửa...
 • Vũ Minh Quân Đại học Nhiệt - Lạnh

  Tôi là sinh viên đại học công nghiệp ngành nhiệt lạnh
 • Lê Võ Tài Trí Đại học Công nghệ thông tin

 • Phạm Thị Thoại Cao đẳng Khác

 • Lý Trung Nghĩa Đại học Công nghệ thông tin

  Đam mê - Cần cù - Sáng tạo , Hiểu biết về các kiến thức...
 • Chu Thị Thùy Trinh Đại học Quản trị kinh doanh

 • Nguyễn Thị Mai Đại học Khác

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến