ứng viên hiện có

 • Trần Thị Lập Đại học Thương mại du lịch

  Là một người năng động, hoạt ngôn, sống có trách nhiệm...
 • Đào Thị Mến Đại học Thương mại du lịch

  đã từng thực tập ở công ty TNHH TMDV XNK Kim Thành, được hướng...
 • Nguyễn Mạnh Hiếu Đại học Công nghệ thực phẩm

  Trung Thực, siêng năng, có kỹ năng làm việc nhóm có kỹ...
 • Nguyễn Lê Minh Triết Đại học Công nghệ thực phẩm

  Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại trung tâm giáo...
 • Hồ Đắc Huân Đại học Công nghệ thực phẩm

 • Trần Thiện Duy Đại học Hoá học

 • Nguyễn Thanh Vũ Đại học Hoá học

  Tôi từng làm gia sư tại nhà, làm đồ án khóa luận...
 • Đặng Lâm Thanh Sang Đại học Hoá học

  Từng làm ở xưởng may, tính tình vui vẻ, có trách...
 • Đỗ Nhật Trúc Ngân Đại học Hoá học

 • Hồ Thị Thu Điệp Đại học Thương mại du lịch

  Vui vẻ, hòa đồng, năng động
Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến