ứng viên hiện có

 • Nguyễn Hoàng Ân Đại học Công nghệ Động lực

 • Nguyễn Vương Bảo Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Ham học hỏi, chịu khó, nỗ lực trong công việc
 • Trần Thị Phi Nhung Đại học Ngoại ngữ

  Em đến từ Khánh Hoà ,e đã từng có kinh nghiệm bán...
 • Phạm Hoàng Bảo Đại học Công nghệ Động lực

 • Phan Mạnh Lâm Đại học Công nghệ thông tin

  làm các dự án quản lý thư viện, quản lý cửa...
 • Vũ Minh Quân Đại học Nhiệt - Lạnh

  Tôi là sinh viên đại học công nghiệp ngành nhiệt lạnh
 • Lê vinh hoàng Đại học Công nghệ Điện tử

 • Lý Nam Lâm Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Điềm đạm, thân thiện, có trách nhiệm với công việc
 • Lê Võ Tài Trí Đại học Công nghệ thông tin

 • Phạm Thị Thoại Cao đẳng Khác

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến