ứng viên hiện có

 • Lê Hoàng Nam Đại học Công nghệ thông tin  20-08-2018

 • Nguyễn Thị Thủy Đại học Thương mại du lịch  01-10-2018

  Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm trong công việc
 • Lê Huyền Trang Đại học Tài chính - Ngân hàng  03-01-2019

  Tôi là một người năng động, có kiến thức chuyên môn...
 • Đào Văn Hùng Cao đẳng Công nghệ Điện tử   26-04-2018

  Biết đọc bản vẽ, sử dụng AutoCAD, Photoshop, Excel Đã làm vị...
 • Lê Thanh Đại học Ngoại ngữ  20-08-2018

 • Phạm Bảo Ở Đại học Cơ khí  01-10-2018

 • Bùi Xuân Định Đại học Công nghệ Điện  05-01-2019

  Ít kinh nghiệm nhưng nhiệt tình siêng năng chăm chỉ
 • Nguyễn Trường Thanh Vũ Đại học Hoá học  11-12-2017

 • Trần Thị Hòa Đại học Công nghệ thực phẩm  27-04-2018

 • Bùi Thị Như Quỳnh Đại học Kế toán - Kiểm toán  20-08-2018

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến