ứng viên hiện có

 • Nguyễn Tạ Đặng Cao Đại học Hoá học

 • Võ Thi Thùy Thuyên Đại học Công nghệ thực phẩm

 • Bùi Thành Công Đại học Công nghệ thực phẩm

 • Lê Lê Mai Chi Đại học Tài chính - Ngân hàng

  Tôi hiện tại là sinh viên năm nhất, tôi cần công việc...
 • Thạch Uyên Phương Đại học Công nghệ thực phẩm

  kinh nghiệm: Đang làm việc tại trung tâm giáo trí tiNiWorld...
 • Lê Anh Tuấn Đại học Công nghệ thực phẩm

  Đã từng làm kiểm tra chất lượng hàng hóa để phục vụ...
 • Nguyễn Quỳnh Như Đại học Công nghệ thực phẩm

  Tôi hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Công ...
 • Trần Quang Thắng Đại học Công nghệ thực phẩm

  Trung thực, thẳng thắn, có trách nhiệm trong công việc. Từng...
 • Nguyễn Tấn Thịnh Đại học Hoá học

  Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
 • Ngô Hoàng Minh Trí Đại học Hoá học

Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến