ứng viên hiện có

 • Nguyễn Trần Kim Diệu Đại học Quản trị kinh doanh

  Có kinh nghiệm làm Sale, PG cho các công ty như : Công Ty TNHH...
 • Nguyễn Hữu Nhiên Đại học Công nghệ Điện

  - Từng làm việc thi công cung cấp điện cho tòa nhà cao tầng
 • Đặng Tiểu Linh Đại học Kế toán - Kiểm toán

   Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, doanh thu, chi...
 • Nguyễn Quốc Cường Đại học Hoá học

 • Nguyễn Thị Hằng Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Là sinh viên cao đẳng đã đi làm được 2 năm với công...
 • Phạm Quốc Phong Đại học Công nghệ Điện

 • LÊ THỊ PHƯƠNG Đại học Kế toán - Kiểm toán

  Tôi là sinh viên năm ba chuyên ngành Kế toán-Kiểm...
 • Phan Thị Mỹ Ánh Đại học Tài chính - Ngân hàng

  Là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, biết giúp đỡ...
 • Trần Thị Thiên Trang Đại học Kế toán - Kiểm toán

 • Trần Thị Lập Đại học Thương mại du lịch

  Là một người năng động, hoạt ngôn, sống có trách nhiệm...
Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến