.Net Developer   
Motives Vietnam TP.HCM    May - Thời trang

Mô tả

FRONT END
• Create web page, using HTML, CSS to render page layout.
• Binding data to page layout, using JQuery to interaction with data from Web API.
• Add animation/event to elements on page.
BACK END
• Use Code First approach to connect and mapping database.
• Create Web API to adapt all requests from web client page.

Yêu cầu

Experience: Not required.
Essential Technical requirement:
• Diploma or Degree or in any IT related.
• Good developing website using ASP.NET MVC, ASP.NET Web API.
• Good programing with JQuery, HTML, CSS, JavaScript.
Optional:
• Plus if has knowledge of DevExtreme, Bootstrap, Angular, NodeJS, ReactJS.
• Plus if has experience in web mobile application.

Phúc lợi

- Bảo hiểm theo quy định
- Phụ cấp
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép
- Chế độ tập thể dục

Số lượng

2   Người

Mức lương

Từ 9 triệu đến 11 triệu

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

30-12-2018

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Motives Vietnam


  • Tòa nhà M-Building, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến