Thực tập sinh Tuyển dụng Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ TP.HCM    Khác

Mô tả

- Đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên
- Trainning các thực tập sinh mới
- Theo dõi tiến độ làm việc và tổ chức các buổi họp
- Thực hiện các công việc khác

Yêu cầu

- Chỉ cần có đam mê
- Có laptop và thực tập 36 ngày
-------------------------------------------
Ứng tuyển: gửi ? vào kh@nhonmy.com:
[0321- Nhơn Mỹ] - Họ và tên - Vị trí ứng tuyển

#nhonmy #tuyendung #thuctapsinh #thuctapsinhnhansu #thuctapsinhMO #baocao #daumoc #chuki #congtynhonmy

Phúc lợi

Các bạn sẽ được:
- Đào tạo các công việc nhân sự
- Được chữ kí, dấu mộc, chứng nhận sau khi hoàn thành
- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng

Số lượng

2   Người

Mức lương

Thoả thuận

Thời gian làm việc

Bán thời gian

Hạn nộp

30-04-2021

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ


  • 1448 Ba Tháng Hai, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến