Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Đăng ký khóa học
chudenamhoc_new
Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam
14-02-2023

Mời các công dân Việt Nam nộp đơn đăng ký cho Kỳ nhận Học bổng Chính phủ Australia năm 2024, mở từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 5 năm 2023. Chi tiết đầy đủ về Học bổng Chính phủ Australia và tiêu chí đủ điều kiện có tại: www.AustraliaAwardsVietnam.org. Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au với kết quả được công bố vào tháng 8 năm 2023.

Australia Awards là học bổng danh giá do Chính phủ Australia tài trợ dành cho công dân Việt Nam theo học thạc sĩ tại các trường đại học Australia.  Giải thưởng dành cho các quan chức chính phủ từ trung ương, tỉnh và cấp huyện, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam, các học giả và nhà nghiên cứu...

Những người được nhận Học bổng Chính phủ Úc được hưởng nền giáo dục đẳng cấp thế giới tại Úc, nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của họ, đồng thời xây dựng mạng lưới trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quản trị và tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng và giao thông, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực  và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu/môi trường, đổi mới, sức khỏe và an ninh mạng.

 Các ứng viên được đánh giá dựa trên các phẩm chất lãnh đạo chuyên nghiệp và cá nhân, năng lực học tập và tiềm năng tác động của họ đối với các thách thức phát triển ở Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc.

 Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người sống ở khu vực nông thôn được khuyến khích áp dụng.  Một chương trình hỗ trợ có sẵn để hỗ trợ sự tham gia bình đẳng cho những ứng viên này.

 Đến nay, Chính phủ Australia đã trao hơn 6.500 suất Học bổng Australia Awards cho công dân Việt Nam sang Australia học tập.  Khi trở về Việt Nam, nhiều cựu sinh viên đã rất thành công trong sự nghiệp và hiện đang giữ các vị trí cấp cao tại Việt Nam.  Các cựu sinh viên đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và xây dựng mạng lưới lâu dài vô giá ở cả Việt Nam và Úc.

 Để biết thêm thông tin về Học bổng Giải thưởng Úc, vui lòng gửi email info@australiaawardsvietnam.org, hoặc gọi số (024) 3939 3991 (8:30am – 4:30pm các ngày trong tuần).

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến