Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Chức năng nhiệm vụ
chudenamhoc_new
Chức năng- nhiệm vụ
01-06-2023

1. Chức năng

-       Phát triển mạng lưới doanh nghiệp, mạng lưới cựu sinh viên nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập, kiến tập và học bổng cho sinh viên;

-       Tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn cho doanh nghiệp, cựu sinh viên và người lao động; Giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên toàn trường.

-       Quản lý, tổ chức và giảm sát các hoạt động phục vụ cộng đồng của toàn trường.

2. Nhiệm vụ

-       Kết nối doanh nghiệp: Giới thiệu việc làm, thực tập, kiến tập, học bổng và du học cho sinh viên; Hàng năm, tổ chức ngày hội tuyển dụng, việc làm và hội thảo doanh nghiệp.

-       Kết nối Cựu sinh viên: Phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển mạng lưới Cựu sinh viên và tổ chức các hoạt động về Cựu sinh viên toàn trường.

-       Đào tạo ngắn hạn: Triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp, cựu sinh viên và người lao động.

-       Đào tạo Kỹ năng mềm: Triển khai giảng dạy các học phần Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức định kỳ tập huấn Kỹ năng viết CV - Phỏng vấn cho sinh viên toàn trường.

-       Hoạt động phục vụ cộng đồng: Quản lý, tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng của toàn trường. Định kỳ báo cáo, đánh giá và cải tiến công tác phục vụ cộng đồng

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Thông tin liên hệ:

- Văn phòng: Tầng trệt, Nhà A

- Điện thoại: 028. 3894. 0390 (178); 028. 3985. 5789

- Hotline Kết nối doanh nghiệp: 0906.620.858

- Email: ketnoidoanhnghiep@iuh.edu.vn

- Website: kndn.iuh.edu.vn

- Chuyên trang việc làm: kndn.iuh.edu.vn/vieclam

- Fanpage: facebook.com/KNDNGTVL

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến