Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Tra cứu cựu sinh viên
chudenamhoc_new
I’MPOSSIBLE 2022 – Bệ phóng khởi nghiệp
19-12-2022

Năm 2022, Quỹ Dariu triển khai dự án Bệ phóng Khởi nghiệp (I’MPOSSIBLE) nhằm ươm mầm khởi sự kinh doanh lĩnh vực công nghệ số dành cho thanh thiếu niên. Mục tiêu dự án tiếp cận trang bị cho 2000 học sinh, sinh viên (HSSV) kiến thức về tư duy khởi nghiệp & quản lý tài chính, tuyển chọn ươm tạo cho 25 dự án ứng dụng công nghệ tiêu biểu, từ đó chọn ra các dự án tiềm năng kết nối vốn tài trợ phát triển mô hình kinh doanh thực tế.

Nội dung: Chương trình Bệ phóng Khởi nghiệp 2022  (I’MPossible – Make It Possible 2022)

Đối tượng: HSSV thuộc phạm vi dự án có ý tưởng/giải pháp công nghệ mong muốn ươm tạo phát triển thực tiễn

Các mốc thời gian:

Khởi động (tháng 12/22): HSSV đăng ký tham gia dự án tại https://bit.ly/IMP2022 và trau dồi kiến thức tư duy khởi nghiệp trên kênh học liệu của dự án trước ngày 30/12/2022.

Ươm tạo (tháng 01 – 03/23): 25 dự án đạt tiêu chí sẽ được chọn tham gia giai đoạn ươm tạo phát triển sản phẩm/mô hình với đơn vị chuyên môn/cố vấn dự án

Bệ phóng (tháng 04/23) 10 dự án tiêu biểu của vòng ươm tạo được chọn tham gia chuỗi sự kiện Bệ phóng ra mắt giới thiệu sản phẩm/mô hình trước hội đồng cố vấn và nhà tài trợ.

Ghi nhận: Dự án trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 80.000.000 đồng. Tối đa 03 dự án có mô hình kinh doanh tiềm năng được kết nối nguồn tài trợ tối đa $30,000 thông qua quy trình thẩm định và thoả thuận tài trợ.

Chi tiết dự án vui lòng tham khảo tại https://thedariufoundation-my.sharepoint.com/personal/scholarship_dariu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fscholarship%5Fdariu%5Fvn%2FDocuments%2FTVET%202022%2F2022%2F6%2E%20IMpossible%2FBrochure%2FIMP22%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fscholarship%5Fdariu%5Fvn%2FDocuments%2FTVET%202022%2F2022%2F6%2E%20IMpossible%2FBrochure&ga=1

Đề xuất hợp tác

Hoạt động 01: Giới thiệu và kết nối HSSV tham gia chương trình ươm tạo phát triển dự án công nghệ

Hoạt động 02: Chuỗi chương trình chuyên đề về Tư duy khởi nghiệp và Quản lý tài chính theo khung chương trình của dự án

Module 01 (IM001): Nền tảng khởi nghiệp gồm 10 đơn vị bài học

1. Tư Duy nhà khởi nghiệp

2. Tổng quan về tư duy thiết kế

3. Kết nối với người dùng

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề 01

5. Kỹ năng giải quyết vấn đề 02

6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh

7. Kỹ năng quản lý thời gian và xây dựng biểu đồ Gantt

8. Quản lý nhóm và ước tính ngân sách nhân sự

9. Xác định chi phí và doanh thu

10. Quảng bá và truyền thông

Module 02 (IM002): Khởi nghiệp và bộ kỹ năng gồm 15 đơn vị bài học:

1. Tại sao chúng ta khởi nghiệp

2. Chuẩn bị gì cho bản thân trước khi khởi nghiệp

3. Đi tìm ý tưởng

4. Thế nào là ý tưởng hay

5. Nghiên cứu và đánh giá thị trường

6. Phát triển sản phẩm

7. Mô hình kinh doanh

8. Kế hoạch kinh doanh

9. Tài chính khởi nghiệp

11. Kỹ năng lãnh đạo

12. Kỹ năng giải quyết vấn đề

13. Kỹ năng quản lý thời gian

14. Kỹ năng giao tiếp

15. Kỹ năng đàm phán

Hình thức đăng ký:

1️⃣ Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia chương trình theo nhóm (3 – 5 thành viên) theo biểu mẫu tại đây https://bit.ly/IMP2022

2️⃣ Tham gia chương trình đào tạo miễn phí trang bị kiến thức về lập trình/công nghệ/sáng tạo và kỹ năng quản lý tài chính/khởi sự kinh doanh tại nền tảng https://impossible.dariu.vn/

3️⃣ Các nhóm ý tưởng đạt tiêu chí sẽ được chọn và mời tham gia giai đoạn ƯƠM TẠO với các hỗ trợ chuyên sâu và thiết kế chuyên biệt.

4️⃣ Các dự án đạt tiêu chí ƯƠM TẠO sẽ được chọn để trình bày trước ban cố vấn – nhà tài trợ/đầu tư và ra mắt trong chuỗi sự kiện BỆ PHÓNG.

Các giai đoạn của dự án

  • Giai đoạn KHỞI ĐỘNG - Đăng ký trước ngày 30/12/2022
  • Giai đoạn ƯƠM TẠO - Diễn ra trực tuyến từ tháng 01 - 03/2023 (02 tháng)
  • Giai đoạn BỆ PHÓNG - Diễn ra trực tiếp trong 02 ngày, tháng 04/2023 (dự kiến tuần thứ 03)

Thông tin chi tiết về dự án, vui lòng xem tại: https://bit.ly/joinimp22

Liên hệ hoặc gửi thắc mắc về

Ms. Kim Hằng | Email: scholarship@dariu.vn | Điện thoại: 037 233 8636

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến