Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Kỹ năng mềm
chudenamhoc_new
Kỹ năng viết CV- phỏng vấn việc làm (Writing CV and Job-interview Skills)
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến