Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Kỹ năng làm việc nhóm
chudenamhoc_new
Kỹ năng làm việc nhóm
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến