DKSH Vietnam Co., Ltd Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Minh Điền
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : http://dksh.com/global-en/home/careers
  • Địa chỉ : Viettel Complex, 285 Cach Mang Thang Tam Str., Ward 12, Dist. 10, HCMC, Vietnam
  • Điện thoại : 0919 062 977

DKSH Vietnam Co., Ltd


  • Viettel Complex, 285 Cach Mang Thang Tam Str., Ward 12, Dist. 10, HCMC, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến