Công ty TNHH Saigon IntTech Ngày đăng: 06-11-2017    Đăng bởi: Admin

Công ty TNHH Saigon IntTech cần tuyển Trợ lý Giám đốc, tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành: Quản trị kinh doanh, Điện tử, CNTT và các ngành nghề liên quan.

 Kênh hỗ trợ trực tuyến