Công ty TNHH Vĩ Châu Ngày đăng: 02-11-2017    Đăng bởi: Admin

Công ty TNHH Vĩ Châu cần tuyển 05 NV kế toán, 20 NV  kinh doanh, 5 NV  kỹ thuật,  02 quản lý nhà xưởng. Thông tin chi tiết, vui lòng download tại đây.

 Kênh hỗ trợ trực tuyến