ứng viên hiện có

 • Đỗ Nhật Trúc Ngân Đại học Hoá học  19-12-2017

 • Đặng Lâm Thanh Sang Đại học Hoá học  19-12-2017

  Từng làm ở xưởng may, tính tình vui vẻ, có trách...
 • Nguyễn Thanh Vũ Đại học Hoá học  19-12-2017

  Tôi từng làm gia sư tại nhà, làm đồ án khóa luận...
 • Trần Thiện Duy Đại học Hoá học  19-12-2017

 • Hồ Đắc Huân Đại học Công nghệ thực phẩm  19-12-2017

 • Nguyễn Lê Minh Triết Đại học Công nghệ thực phẩm  19-12-2017

  Đã từng có kinh nghiệm làm việc tại trung tâm giáo...
 • Nguyễn Mạnh Hiếu Đại học Công nghệ thực phẩm  19-12-2017

  Trung Thực, siêng năng, có kỹ năng làm việc nhóm có kỹ...
 • Đào Thị Mến Đại học Thương mại du lịch  19-12-2017

  đã từng thực tập ở công ty TNHH TMDV XNK Kim Thành, được hướng...
 • Trần Thị Lập Đại học Thương mại du lịch  19-12-2017

  Là một người năng động, hoạt ngôn, sống có trách nhiệm...
 • Phan Thị Mỹ Ánh Đại học Tài chính - Ngân hàng  19-12-2017

  Là một người vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, biết giúp đỡ...
Lĩnh vực
Hệ đào tạo
Thời gian
Tốt nghiệp
Ứng viên tiêu biểu
 Kênh hỗ trợ trực tuyến