Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Học bổng nước ngoài
chudenamhoc_new
Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam
20-02-2019

 Học bổng chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

 Học bổng chính phủ Australia tại Việt Nam được cấp cho ứng viên học bậc Thạc sỹ và nhập học năm 2020. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể); nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ; nhân viên các doanh nghiệp Việt Nam; cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

 Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Các ứng viên người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

 

Hãy nộp hồ sơ cho chương trình học bổng chính phủ Australia!

Thời hạn nộp hồ sơ:
- Ngày mở: 01 tháng 02 năm 2019
- Ngày đóng: 30 tháng 04 năm 2019

Thông tin chi tiết về chương trình Học bổng có thể truy cập tại:
Web http://www.australiaawardsvietnam.org
Fb http://www.facebook.com/Aus4Skills
Email info@australiaawardsvietnam.org
Tel 024 3939 3991

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến