Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Tư vấn sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo mở các lớp kỹ năng mềm cho sinh viên IUH
14-09-2017

Trong thời kỳ hội nhập, việc trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên trở thành một vấn đề mang tính thời sự. Trình độ học vấn và bằng cấp chỉ là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ để một con người có thể ra đời và sống tốt. Trước những yêu cầu, thách thức của công việc và cuộc sống,  Trung tâm TV & HTSV thông báo mở các lớp đào tạo kỹ năng mềm với đội ngũ các Chuyên gia, Nghệ sĩ ưu tú, Giảng viên giàu kinh nghiệm - tâm huyết nhằm tiếp bước thành công cho sinh viên IUH.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến