Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng Công ty Tài Chính TNHH MB Shinsei TP.HCM    Tài chính - Ngân hàng

Mô tả

- Hỗ trợ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng mới hoặc danh mục sản phẩm hiện có.
- Nghiên cứu thông tin thị trường và phối hợp với các đơn vị phòng ban đơn vị để phát triển, xây dựng sản phẩm và triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng, đánh giá mức độ hiệu quả có những điều chính phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
- Phân tích tình hình, xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng, …để làm cơ sở xây dựng sản phẩm tín dụng mới, cải tiến các sản phẩm tín dụng.
- Xây dựng và soạn thảo các văn bản quy định, thể lệ sản phẩm, quy trình bán sản phẩm phù hợp với đặc điểm từng kênh bán hàng và định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh của Mcredit trong từng thời kỳ.
- Triển khai chiến lược kinh doanh liên quan đến các sản phẩm tín dụng mới và sản phẩm hiện có.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định chính sách, quy định, quy trình sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện hữu.
- Quản lý danh mục sản phẩm: định kỳ phân tích, đánh giá và báo cáo các chỉ tiêu tài chính của sản phẩm, xây dựng và đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối danh mục sản phẩm theo các tiêu chí được giao.

Yêu cầu

- Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và thúc đẩy bán hàng về sản phẩm tín dụng;
- Kiến thức về pháp luật, hiểu biết các quy định của Ngân hàng nhà nước liên quan đến sản phẩm tín dụng.
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp ngành tài chính ngân hàng mảng phát triển sản phẩm từ 02- 03 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm chuyên môn phát triển sản phẩm từ 01 năm trở lên, kiểm toán tại Big 4 là lợi thế.
- Có thể soạn thảo và dịch văn bản bằng tiếng Anh tốt.
- Giao tiếp tiếng anh khá
- Ưu tiên ứng viên hiểu và có khả năng vận dụng sáng tạo các khái niệm, quy luật, quy trình của lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong việc thiết kế sản phẩm và xây dựng quy trình vận hành sản phẩm.
- Sử dụng thanh thạo MS Excel, Visio, Project, Powerpoint, Word….
- Có khả năng xử lý dữ liệu để phân tích, tổng hợp, thiết kế báo cáo; tài liệu sản phẩm.

Phúc lợi

-Thu nhập thỏa thuận
-Ký hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ chế độ người lao động theo Luật Lao Động quy định.
-Thưởng cuối năm dựa vào tình hình doanh thu công ty
-Chế độ khác theo chính sách của công ty: xem xét thuyên chuyển, thăng chức, du lịch hàng năm, tăng lương,….
- Bảo hiểm quân đội MIC dành cho CBNV
- Hoạt động team building, workshop,...

Số lượng

5   Người

Mức lương

Thoả thuận

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

15-06-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty Tài Chính TNHH MB Shinsei


  • 19A Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến