Sample Quality Engineer Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam Bình Dương    Khác

Mô tả

To work within the Design and Development Group to develop designs, coordinate design projects within the scope given. Complete and modify furniture sketches or CAD drawings given by Team leader and Design department leader.
Sourcing and research for new vendors, visit and get information from vendors, systematize and maintain CLS data information. Keep good communication with US design team/Development team and follow up progress with vendors.

Yêu cầu

1. Education
 College graduated or above.

2. Experience
 At least 2 years’ relevant experience
 Familiar with furniture industry and furniture construction
 Can handle prent Drawing Application such as Auto cad drawing
 Familiar with Adobe Photoshop and 3D Max for rendering.

3. Skills and Abilities
 Good at English writing and oral communication
 Good interpersonal communication and negotiate skill.
 Effective time management and organizational skills
 Work independently, as well as, in team environment
 Basic, but expandable, problem solving skills
 Handle multiple projects simultaneously within established time constraints
 Proficient with Microsoft Office programs (Word, Excel, PowerPoint, MS Project, and Visio)
 Proficient in CAD drawing and Photoshop software.
 Basic skills in 3D Max.

Phúc lợi

Lương khởi điểm 375 USD. Thực hiện đầy đủ theo luật lao động. Chế độ tăng lương, chế độ thưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, du lịch nước ngoài,....
Trong khoảng từ 500 USD đến 1,000 USD cho tuyển dụng chính thức;
Lương trong thời gian đào tạo từ 4,000,000 VND tới 10,000,000 VND tùy theo từng vị trí công việc( Không áp dụng cho vị trí kiểm hàng)

Số lượng

3   Người

Mức lương

Trên 7 triệu

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

30-03-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam


  • Wanek 1 Factory, Quarter 2, Phu Tan ward , Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Viet Nam.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến