Quality Assurance Engineer Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam Bình Dương    Khác

Mô tả

Engineering standard and documentations set up and maintain.
Work with quality team to address quality standard and requirements to supplier.
Push supplier to compliant to Ashley requirements and expectations.
Lead and follow up pre-production review process, communication between supplier and Ashley team.

Yêu cầu

1. Education
 Required
 College and above
 Major in furniture, forestry or other engineering subjects.

2. Experience
 Experience of engineering work process, furniture field work.
 Prefer to have knowledge of Quality control.
 Prefer to have trading/sourcing company work experience.
 Prefer to have experience and skill of driving supplier to accomplish company requirements.
 Experience of furniture field regulatory knowledge and process.

3. Skills and Abilities
 Good English skill (speaking and writing)
 Good communication skills
 Excellent skills with Excel, skills with Auto CAD.
 Smart phone or tablet usage for work.

Phúc lợi

Lương khởi điểm 375 USD. Thực hiện đầy đủ theo luật lao động. Chế độ tăng lương, chế độ thưởng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ, du lịch nước ngoài,...
Trong khoảng từ 500 USD đến 1,000 USD cho tuyển dụng chính thức;
Lương trong thời gian đào tạo từ 4,000,000 VND tới 10,000,000 VND tùy theo từng vị trí công việc( Không áp dụng cho vị trí kiểm hàng)

Số lượng

2   Người

Mức lương

Trên 7 triệu

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

30-03-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam


  • Wanek 1 Factory, Quarter 2, Phu Tan ward , Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Viet Nam.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến