Quality Assurance CI Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam Bình Dương    Khác

Mô tả

Responsible for identify opportunities for improvement and drive continuous improvement efforts through implementation. The CI needs to clearly communicate ideas and important information to the team, peers, and suppliers to produce results and lead the company through change management initiatives. Mainly focus on problem solving and update Quality Intelligence System.

Yêu cầu

1. Education:
 Required
 BS college degree or equivalent work experience
 Major in furniture, forestry or other engineering subjects.

2. Experience:
 Minimum of 2 years in the Ashley environment preferred
 2+ years previous Quality and Continuous Improvement experience strongly preferred with a strong understanding of process expertise, continuous process improvement and quality assurance methodology and tools

3. Skills and Abilities
 Auto CAD
 Working knowledge of Continuous Improvement tools
 Kaizen/ Continuous Improvement
 Good English skill (speaking and writing)

Phúc lợi

Lương khở điểm 375 USD. Thực hiện đầy đủ theo luật lao động. Thực hiện chế độ tăng lương, chế độ thưởng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ, du lịch nước ngoài,...
Trong khoảng từ 500 USD đến 1,000 USD cho tuyển dụng chính thức;
Lương trong thời gian đào tạo từ 4,000,000 VND tới 10,000,000 VND tùy theo từng vị trí công việc( Không áp dụng cho vị trí kiểm hàng)

Số lượng

2   Người

Mức lương

Trên 7 triệu

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

30-03-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam


  • Wanek 1 Factory, Quarter 2, Phu Tan ward , Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Viet Nam.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến