Quality Assurance Assistant Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam Bình Dương    Khác

Mô tả

Handle quality issue that from US and China market, document the quality issue. Weekly meeting organize and meeting agenda. Vendor Associate Management System maintenance. Weekly project performance report and weekly organizational management report. Finish other task that from the team and management.

Yêu cầu

1. Background
• Chinese, permanently located

2. Education
• Required
Bachelor degree or above
• Fluent in oral and written English

3. Experience
• At least 2 years furniture experience
• Familiar with US furniture finish preferred

4. Knowledge
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Outlook
• Internet Websites
• Microsoft PowerPoint

5. Skills and Abilities
• Prioritization skills
• Ability to handle multiple task and responsibilities
• Flexible
• Quick learner
• Problem solving skills
• Reliable and the ability to meet deadlines
• Skills in organizing files

Phúc lợi

Lương khởi điểm 375 USD. Thực hiện đầy đủ theo luật lao động. Chế độ tăng lương, chế độ thưởng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ, du lịch nước ngoài,...
Trong khoảng từ 500 USD đến 1,000 USD cho tuyển dụng chính thức;
Lương trong thời gian đào tạo từ 4,000,000 VND tới 10,000,000 VND tùy theo từng vị trí công việc( Không áp dụng cho vị trí kiểm hàng)

Số lượng

1   Người

Mức lương

Trên 7 triệu

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

30-03-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam


  • Wanek 1 Factory, Quarter 2, Phu Tan ward , Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Viet Nam.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến