Compliance Engineer Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam Bình Dương    Khác

Mô tả

Compliance Engineer will perform a variety of tasks and takes direction from accessory and compliance manager. A significant degree of responsibility and pro-activity is expected.

Yêu cầu

1. Education
 Required
 College and above
 Major in English or law is a plus

2. Experience
 Good understanding of the international regulation
 Prefer to have furniture manufacturing background
 Prefer to have knowledge of furniture materials
3. Skills and Abilities
 Good English skill
 Good communication skills
 Organize and attention to detail
 Excellent skills with MS Office.

Phúc lợi

Lương khởi điểm 375 USD.
Trong khoảng từ 500 USD đến 1,000 USD cho tuyển dụng chính thức;
Lương trong thời gian đào tạo từ 4,000,000 VND tới 10,000,000 VND tùy theo từng vị trí công việc( Không áp dụng cho vị trí kiểm hàng)

Số lượng

2   Người

Mức lương

Trên 7 triệu

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

30-03-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

Công ty Ashley và Văn Phòng Đại Diện Citigroup Ltd. Tại Việt Nam


  • Wanek 1 Factory, Quarter 2, Phu Tan ward , Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Viet Nam.

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến