Phó Quản lý Bưu cục J & T Express Company TP.HCM    Khác

Mô tả

" Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu, triển khai cho nhân viên Bưu cục
Phân loại khách hàng theo tiêu chí doanh số phát sinh. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng
Phát hiện khách hàng tiềm năng. Trực tiếp giao dịch với khách hàng tiếp cận, chăm sóc khách hàng. Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho Bưu cục.
Đánh giá thông tin về các đối thủ cạnh tranh, về khách hàng và thị trường trong khu vực.
Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan để giải quyết công việc tại Bưu cục
Hỗ trợ, giải quyết các công việc của nhân viên Bưu cục khi gặp khó khăn trong công việc.
Triển khai và thực hiện các Qui định của công ty đưa ra.
Báo cáo tình hình hoạt động của Bưu cục cho Giám đốc và thông báo cho các phòng ban.
Chịu trách nhiệm liên đới trước Giám đốc về các tổn thất về tài sản, tài chính … do nhân viên của Bưu cục quản lý.
Có quyền đề xuất khen thưởng, kỷ luật và chuyển trả nhân sự về Công ty khi không đạt yêu cầu trong công việc.
Lập kế hoạch làm việc cho Bưu cục mình quản lý hợp lý nhất.
Yêu cầu toàn bộ nhân viên trong Bưu cục thực hiện các qui định của Công ty đề ra.
Yêu cầu được cung cấp nhân sự, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ cần thiết trong công việc hàng ngày.
Có quyền phân bổ nhân sự theo điều kiện của Bưu cục quản lý nhưng phải nằm trong khuôn khổ chung của Công ty.
"

Yêu cầu

"- Trình độ cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương cho các công ty,
Kỹ năng truyền đạt thông tin.
Kỹ nămg quản lý, kỹ năng làm thị trường
Kỹ năng phân tích và giải quyết công việc.
Làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
"

Phúc lợi

"- Trình độ cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương cho các công ty,
Kỹ năng truyền đạt thông tin.
Kỹ nămg quản lý, kỹ năng làm thị trường
Kỹ năng phân tích và giải quyết công việc.
Làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
"

Số lượng

2   Người

Mức lương

Thoả thuận

Thời gian làm việc

Toàn thời gian

Hạn nộp

20-01-2019

Liên hệ tuyển dụng

  • Vui lòng ứng tuyển công việc để xem được thông tin liên hệ

J & T Express Company


  • 130 Khánh Hội, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến