Trần Bảo Quốc

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Trần Bảo Quốc
 • Ngày sinh : 16-03-1998
 • Giới tính : Nam
 • Địa chỉ : Tân lý đông, châu thành-tiền giang

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Cao đẳng
 • Chuyên ngành : Cơ khí
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Thiết kế

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến