Phạm Huỳnh Đức

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Phạm Huỳnh Đức
 • Ngày sinh : 02-01-1997
 • Giới tính : Nam
 • Địa chỉ : Câm vân Cẩm Thủy Thanh Hoá

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Công nghệ Động lực
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

kinh doanh

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến