Vòng Thúy Phượng

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Vòng Thúy Phượng
 • Ngày sinh : 15-06-1997
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : 507/9A Chiến Lược, Phường Tân tạo, Bình tân

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Ngoại ngữ
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Giáo viên

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến