Huỳnh Kim Phụng

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Huỳnh Kim Phụng
 • Ngày sinh : 21-03-1996
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : Tam phước, châu thành, bến tre

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Hoá học
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Kiểm nghiệm viên

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến