Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Ngày sinh : 07-02-1997
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : Vũ công kiến xương thái bình

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Kế toán thuế

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến