Nguyễn Bảo Nguyên

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Nguyễn Bảo Nguyên
 • Ngày sinh : 04-11-1996
 • Giới tính : Nam
 • Địa chỉ : Ấp Mỹ Phú A, Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Công nghệ Động lực
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Kinh doanh

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến