Nguyễn Thanh Trong

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Nguyễn Thanh Trong
 • Ngày sinh : 16-03-1996
 • Giới tính : Nam
 • Địa chỉ : Bình Phước- Mang thích_Vĩnh long

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Công nghệ Động lực
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Cố vấn dịch vụ ô tô

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến