Nguyen Mai Khanh

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Nguyen Mai Khanh
 • Ngày sinh : 29-05-1997
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : 100/16 Bùi Dương Lịch, Quận Bình Tân

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Kế toán - Kiểm toán
 • Tốt nghiệp : Chưa tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Kế toán nội bộ

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến