Huỳnh Diễm Phương Uyên

Thông tin cá nhân

 • Họ tên : Huỳnh Diễm Phương Uyên
 • Ngày sinh : 12-12-1996
 • Giới tính : Nữ
 • Địa chỉ : 384 Cao Thắng, quận 10

Quá trình học tập

 • Hệ đào tạo : Đại học
 • Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
 • Tốt nghiệp : Đã tốt nghiệp
 • Chứng chỉ anh văn :
 • Chứng chỉ tin học :
 • Chứng chỉ khác :
 • Thời gian làm việc : Toàn thời gian
 • Mức lương : Thoả thuận

Công việc mong muốn

Nhân viên tuyển dụng, nhân viên hỗ trợ, nhân viên giao tiếp

Hình ảnh

 Kênh hỗ trợ trực tuyến