Công ty TNHH MTV Ngô Long Ân Quản trị kinh doanh

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Phòng nhân sự
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Quản trị kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 43/1 Lý Chiêu Hoàng, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 02837553307

Công ty TNHH MTV Ngô Long Ân


  • 43/1 Lý Chiêu Hoàng, District 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến