Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng- Tín hiệu Giao thông Minh Long Công nghệ Điện tử

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Văn Thắng
  • Chức vụ : Phó Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện tử

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : Số 26, Đường 152 Cao lỗ, Phường 4, Quận 8, TP HCM
  • Điện thoại : 02854315086

Công ty TNHH Công nghệ chiếu sáng- Tín hiệu Giao thông Minh Long


  • Số 26, Đường 152 Cao lỗ, Phường 4, Quận 8, TP HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến