Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia Thương mại du lịch

Thông tin công ty

  • Người đại diện : HUỲNH NGỌC PHƯƠNG LAN
  • Chức vụ : GIÁM ĐỐC
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Thương mại du lịch

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 408 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 02838343187

Công ty TNHH Vĩnh Cát Gia


  • 408 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến