Du Lịch Saco Thương mại du lịch

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Ngọc Tấn
  • Chức vụ : Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Thương mại du lịch

Thông tin liên hệ

  • Website : saco.com.vn
  • Địa chỉ : 54 Đặng Minh Trứ, phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại : 0938079499

Du Lịch Saco


  • 54 Đặng Minh Trứ, phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến