Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Phương Thảo Thương mại du lịch

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Đỗ Thị Oanh
  • Chức vụ : Tổng Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Thương mại du lịch

Thông tin liên hệ

  • Website : www.pttraseco.com.vn
  • Địa chỉ : 109/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
  • Điện thoại : 0932718229

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng Phương Thảo


  • 109/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến