Công ty Cửa Hàng Tiện Lợi Gia ĐÌnh Việt Nam Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : ASAKAWA TATSUHIKO
  • Chức vụ : Tổng Giám Đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : famima.vn
  • Địa chỉ : 78-80 Lý Chính Thắng, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 28335265171

Công ty Cửa Hàng Tiện Lợi Gia ĐÌnh Việt Nam


  • 78-80 Lý Chính Thắng, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến