Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Quí Long Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Phạm Ngọc Tâm
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : www.quilonghvac.com
  • Địa chỉ : 15 Lam Sơn, quận Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 028 35174194

Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh Quí Long


  • 15 Lam Sơn, quận Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến