Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) Tài chính - Ngân hàng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Mr. Thanh Bình
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Tài chính - Ngân hàng

Thông tin liên hệ

  • Website : www.sacombankcareer.com
  • Địa chỉ : 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0283.8469.516

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK)


  • 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến