Công Ty Cổ Phần securepower Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Hà Thị Thùy Trang
  • Chức vụ : Nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : http://www.securepower.vn/
  • Địa chỉ : Số 1A, đường S3, Tây Thạnh, HCM
  • Điện thoại : 0283591220

Công Ty Cổ Phần securepower


  • Số 1A, đường S3, Tây Thạnh, HCM

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến