Công ty TNHH Kỹ thuật T.A.D Công nghệ Điện

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Lê Hoàng Tân
  • Chức vụ : Trưởng phòng Nhân Sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Công nghệ Điện

Thông tin liên hệ

  • Website : www.tadmep.com.vn
  • Địa chỉ : 25BIS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0907078369

Công ty TNHH Kỹ thuật T.A.D


  • 25BIS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến