Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Chi
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website :
  • Địa chỉ : 22-24 Nguyễn Văn Thủ-Phường Đakao-Quận 1
  • Điện thoại : 0917822133

Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương


  • 22-24 Nguyễn Văn Thủ-Phường Đakao-Quận 1

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến