Công ty TNHH TM Tân Phượng Hoàng Xây dựng

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Nguyễn Thị Oanh Trúc
  • Chức vụ : Phó Giám đốc
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Xây dựng

Thông tin liên hệ

  • Website : tanphuonghoang.com
  • Địa chỉ : 51/4/11 Thành Thái, Phường 14, Quận 10
  • Điện thoại : 0983679567

Công ty TNHH TM Tân Phượng Hoàng


  • 51/4/11 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến