Công ty Nhựa Duy Tân Khác

Thông tin công ty

  • Người đại diện : Ms. Thảo Nguyên
  • Chức vụ : Phòng nhân sự
  • Quy mô công ty : Không xác định
  • Lĩnh vực hoạt động : Khác

Thông tin liên hệ

  • Website : https://duytan.com/
  • Địa chỉ : 298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Điện thoại : 0938500083

Công ty Nhựa Duy Tân


  • 298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam

CÔNG VIỆC ĐĂNG TUYỂN

 Kênh hỗ trợ trực tuyến